210 8953929 |  Λ. Ευελπίδων 32, 166 73, Βούλα
        

 

Κλασική Γαλλική Μπαγκέτα

Classical French baguette
also with sesame
or with poppy seeds

Κατηγορία: