0030 210 8953929 |  32 Varis Koropiou Ave., 166 73, Voula, Greece
        

 

Whole Grain Salami Sub

Salami, edam cheese, Philadelphia cheese, tomato

Categories: ,